Ikkebruker-vennlig design og en digresjon, i omvendt rekkefølge

Meetup har nettopp lansert et nytt design, og ikke uventet møtes dette med en brukerstorm. Dette er noe som adri slår feil. Har du en tjeneste som brukes av noen andre enn kun deg selv, vil enhver endring møtes med alt fra svak misnøye til rabiate Facebookgrupper av noen som ikke deler din oppfattelse av hva som er riktig retning videre.

Årsaken til dette er mest sannsynlig WWIC-syndromet (“Why wasn’t I consulted?”), og det kan se ut til at et effektiv botemiddel er å lansere nye funksjoner og design som en opt-in-løsning. Både Facebooks nye profilsider og Twitters nye design ble tilbudt frivillig i første omgang, og stormen ble mindre enn man normalt ville forventet.

But, I digress…

Det jeg egentlig skulle skrive om var en språklig vending jeg støtte på i ovennevnte brukerstorm. “Melanie” skriver: “This new layout is horrible!!!!! Very un-user friendly.” Jeg regner med at det hun ønsker å si er at den nye layouten er lite brukervennlig (og siden engelsk har litt andre orddelingsregler enn norsk kan det godt at det er det hun faktisk sier også; innled gjerne en ny digresjon etter eget ønske).

Siden er jeg er litt mer enn normalt språknerd, utløste likevel denne formuleringen en tankerekke som fikk meg til å filosofere over begrepter ikkebruker-vennlig design. En ikkebruker må forstås som noen som ikke bruker en tjeneste. Ikkebruker-vennlig design blir da design som henvender seg til for eksempel  en innkjøper, mellomleder, kunde, sjef, designprisjuryformann eller annen karakter som kunne fått fast rolle i Dilbert.

Ikkebruker-vennlig design blir da design som får noen som ser en tjeneste for første gang til å tenke “Ooohhh, shiny!”, men som ikke nødvendigvis gir en fast bruker av tjenesten en god brukeropplevelse. 

Jeg tror moralen jeg vil frem til er at man skal spørre seg om et designvalg er motivert av hensyn til brukernes behov, og ikke følelsene til ikkebrukere. Dette er ikke noe oppsiktsvekkende funn, og denne bloggposten er da heller ikke ment å revolusjonere fagfeltet. Det er nok bare de aller mest kyniske som kun tenker på innkjøpsansvarlige når man designer. Og brukervennlig behøver ikke komme i veien for ikkebruker-vennlig design. Noe kan være både shiny og funksjonelt.

Jeg vil likevel oppfordre deg til å forsøke å svare på disse spørsmålene:

  1. “Hvem andre enn den faktiske brukeren har du i tankene når du designer?”
  2. “På hvilken måte kan ønsker fra sjefen/kunden/juryformannen påvirke designvalg?”
  3. “Når var sist gang du lot noe annet enn brukerens behov avgjøre et designvalg?”
  4. “Hvordan kan designvalg gjort av brukervennlighetshensyn også styrke ikkebruker-vennligheten?”

 META: Denne bloggposten begynte som en tweet, denne tweeten skapte en reaksjon i form av en annen tweet som henviste til en interassant artikkel fra Ida Aalen, les den også!