Google bør fortsette å la produsenter lage sine egne grensesnitt for Android

En vanlig kritikk av Android er at brukeropplevelsen er svært forskjellig avhengig av hvilken produsent og hvilken modell man har, og mange mener at Google bør være langt strengere med hva slags tilpasninger som godtas. Vision Mobile diskuterer dette senest i dag. Jeg mener at en av de største styrkene til Android er nettopp at hver produsent kan lage sine egne versjoner. Hvorfor det? Innovasjon!

Jo flere ideer og grensesnitt som prøves ut, jo mer sannsynlig er det at man finner noe bra. Hva som er en god idé vet man ofte ikke før man har prøvd og latt forbrukere teste og si sin mening. La hver produsent prøve og feile og lære av hverandres gode og dårlige løsninger.

Google skal likevel gjøre alt de kan for å lage et grensesnitt som er så bra at produsentenes tilpasninger blir overflødige. De skal løfte grunnplattformen videre, og skape et fundament som gjør at produsentene kan fokusere på verdiskapning på et høyere nivå.

Noe mange i bransjen glemmer er at forbrukere som regel bare har én telefon om gangen, og ofte har de denne i 12-24 måneder (eller enda lenger). Det er ikke noe problem for en forbruker at Samsung, HTC og Sony Ericsson har laget forskjellige løsninger. Problemet vil eventuelt oppstå for produsenten som har laget en løsning som er mindre velfungerende enn en annen produsent sin. Da selger den ene produsenten flere telefoner, mens den andre må investere mer i produktutvikling (eller, mindre gunstig, i markedsføring).

Så slipp innovasjonen løs, la produsentene brenne for sine feil, og la oss glede oss over alle gode ideer!